Czym jest scoring kredytowy?

Czym jest scoring kredytowy

Podczas starania się o kredyt darmowe chwilówki przez internet bez bik spotkać się można z pojęciem scoring kredytowy. Co oznacza ten termin i czy jest ważny? Na co ma wpływ? Jak jest wyliczany? Co obniża ocenę punktową?

Scoring kredytowy to inaczej ocena punktowa, którą wykorzystuje się w procesie podejmowania decyzji kredytowych oraz w monitorowaniu wiarygodności kredytowej danej osoby. Scoring kredytowy pozwala bankom oraz SKOK-om ustalić, jakie jest ryzyko udzielenia kredytu konkretnemu klientowi. Zatem scoring to nic innego jak metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Więcej o kredytach i najważniejszych sprawach z nimi związanymi. 

Istotą scoringu kredytowego jest określenie wiarygodności klienta przez dokonanie porównania jego profilu z profilem tych klientów, którym już przyznano kredyt. Jeżeli profil nowego klienta jest zbieżny z profilem klientów spłacających terminowo zaciągnięte kredyty w przeszłości, wystawia się mu wysoką ocenę. Dostępne są chwilówki za darmo na 60 dni prosto z naszej zakładki. Wysoka ocena oznacza, że ryzyko kredytowe jest niskie – co przekłada się zazwyczaj na wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. Jak przyznawane są zatem punkty w tej metodzie i jak podwyższyć swoją ocenę?

 

Punty są przyznawane za konkretne cechy klienta, zgodnie z odpowiednio przygotowaną skalą. Kredytodawcę interesują między innymi następujące kwestie: zawód, wykształcenie, status mieszkaniowy, dzielnica zamieszkania, okres zamieszkania pod obecnym adresem, posiadanie telefonu, wiek oraz stan cywilny, miesięczne dochody, liczba osób utrzymywanych przez kredytobiorcę, referencje bankowe, posiadane rachunki bankowe, posiadane ubezpieczenie na życie, posiadanie samochodu, posiadane karty płatnicze, czas zatrudnienia w obecnej firmie i na obecnym stanowisku. Zobacz jak wygląda założenie e lokaty w praktyce. Zestawienie nowych i aktualny jak zawsze ranking pożyczek przez internet na raty. Jak to wygląda w praktyce? Dla przykładu, jeżeli kredytobiorca ma 32 lata, przyznaje się mu 15 punktów, a 42-letniemu klientowi przypisane będzie 25 punktów. Więcej punktów przyznaje się osobom w związku małżeńskim niż niezamężnym/nieżonatym.

W Polsce ocena kredytobiorcy na podstawie scoringu punktowego jest wystawiana przez BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Ocena punktowa przyjmuje wtedy wartość z przedziału 192-631 (stosuje się także skalę złożoną z 5 gwiazdek). Im wyższa ocena (im więcej punktów zdobył kredytobiorca), tym mniejsze ryzyko kredytowe. Nie są znane dokładne mechanizmy przyznawania punktów.

Na obniżenie oceny punktowej wpływają przede wszystkim: opóźnienia w spłacie rat kredytowych, przekroczenie limitu kredytowego, częste ubieganie się o kredyt (z kolejnym zapytaniem o kredyt, nawet jeżeli ostatecznie klient się na niego nie zdecyduje, spaść może ocena punktowa). Bezpieczne chwilówki pozabankowe – w pigułce. 

Ocena punktowa wpływa na decyzję o udzieleniu kredytu. Dostępny jest już ranking chwilówek maj. Jeśli klient nie osiągnie najniższego pułapu określonego przez dany bank, kredyt nie zostanie mu udzielony. Ocena punktowa wpływa także na marżę kredytu. . 

Istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenie swojej oceny punktowej w BIK. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej BIK i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Aby otrzymać raport z BIK, należy wnieść odpowiednią opłatę (ok. 40 zł).

Czym jest spread walutowy?

Czym jest spread walutowy

Pojęcie to pojawia się w dyskusjach na temat kredytów zaciąganych w obcych walutach. Zrozumienie istoty tego pojęcia jest o tyle ważne, że w umowach kredytowych nie wspomina się o nim jasno, a wpływa on znacząco na całkowity koszt kredytu. Zasady pożyczania chwilówki 24/7. 

Spread walutowy to różnica między kursem sprzedaży i kursem kupna (dla kredytu – danej waluty). W przypadku kredytu udzielanego w obcej walucie, bank przelicza kredyt po kursie kupna waluty kredytu (który jest niższy), zaś spłata opiera się na dziennym kursie sprzedaży waluty (który jest wyższy). Co to oznacza dla kredytobiorców? Otóż podczas zaciągania kredytu walutowego jego koszt całkowity jest powiększany o wartość spreadu.

Bank wypłaca kredytobiorcy kwotę kredytu po cenie zakupienia waluty. Jak wygląda szybka pożyczka przez internet ? Zobacz na naszej zakładce. Spłata rat odbywa się potem po cenie sprzedaży tej waluty. Co istotne, w kolejnych latach trwania umowy kredytowej wartość procentowa spreadu może ulegać znaczącym zmianom. Pojawia się także ryzyko walutowe. Oznacza to, że warunki kredytu, które na początku są korzystne, potem zmienić się mogą na bardzo niekorzystne, Tak stało się w przypadku Polaków, którzy zaciągnęli kredyty we frankach. Darmowe chwilówki dostępne z naszego rankingu !!!> Warto wskazać też na dowolność banków w ustalaniu spreadu (może wynosić kilka albo nawet kilkanaście procent).

 

Spłata kredytu walutowego polega na tym, że w określonym terminie bank pobiera z konta należną mu kwotę w złotówkach – musi ona odpowiadać równowartości raty wyrażonej w obcej walucie, na podstawie dziennego kursu waluty, podanego przez dany bank. Kredyt w obcej walucie można również spłacać samodzielnie w konkretnej obcej walucie. Odsetki z karty kredytowej – co warto wiedziec.  Wtedy spread traci na znaczeniu. Kiedy sprawdzisz ranking pożyczek przez internet na raty 2017 przekonasz się jak prosto wybrać gotówkę na naszej stronie. Kredytobiorca sam zakupuje obcą walutę, szukając najkorzystniejszych ofert dla siebie. Co ważne, od 2014 r., na skutek wprowadzenia Rekomendacji S, kredyty walutowe, indeksowane albo denominowe w walutach obcych, powinny być oferowane jedynie tym klientom, którzy uzyskują trwałe dochody w danej walucie (zabezpieczenie regularnej obsługi i spłaty kredytu).

Co istotne, kredyt walutowy jest zazwyczaj niżej oprocentowany niż złotówkowy. Bazuje on bowiem na LIBOR albo EurlBOR, a nie WIBOR – obce stopy bankowe są niższe niż stawka warszawska. Najlepsze pożyczki online na naszej stronie. Przedkłada się to na mniejszy całkowity koszt kredytu oraz mniejszą miesięczną ratę. Ponadto wiele korzyści może przynieść przewalutowanie kredytu walutowego, dokonane w odpowiednim momencie. To zachęca do zaciągania kredytów walutowych. Wybieramy bezpieczną chwilówkę online na Internetowy Portfel. Majowy ranking chwilówek zawierający najlepsze propozycje szybkiej gotówki przez internet już jest dostępny. Nie wolno jednak zapominać o ryzyku związanym ze zmianą kursu walutowego. Jakiś czas temu w Polsce bardzo popularne były kredyty hipoteczne zaciągane we frankach. Były one bardzo korzystne. Z czasem jednak doszło do znacznego podrożenia franków – co oczywiście odbiło się negatywnie na kredytobiorcach. Sprawa stała się na tyle poważna, że interwencje zapowiedział rząd i prezydent.

Kredyty walutowe mogą być korzystne, jednak ich zaciągnięcie wymaga rozwagi i analizy sytuacji. Nie wolno przy tym zapominać o spreadzie, czyli ukrytym koszcie kredytu, i ryzyku walutowym.